Menu

 Strona główna
 Nasi księża
 Z życia parafii
 Ogłoszenia parafialne
 Nabożeństwa w parafii
 Z historii parafii
 Fotogaleria
 Konkursy i wyróżnienia
 Kontakt
 Archiwum
Grupy parafialne
 Ministranci
 Bierzmowani
 OAZA/KODAL
 E R M
 P K R D
 Caritas
Wyszukiwarka
Polecamy
 
 
 
 
 
 
Stronę sponsoruje
 
 

Z historii parafii

 

Budynki kościołów w Nowym Miasteczku i okolicznych wsiach przetrwały pożogę wojenną, choć ich wnętrza były w dużym stopniu zdewastowane. Część wyposażenia wywieziona została przez Niemców lub skradziona przez szabrowników. Budynki były w złym stanie technicznym i wymagały remontów.

Głównym kościołem parafii w Nowym Miasteczku został kościół pw. św. Marii Magdaleny. Pierwszym proboszczem był ks. mgr Jan Szutt (od 1945 r. do 10 XI 1947 r.) a po nim w kolejności: o. Mieczysław Witkowski (10 XI 1947r.- 2 IX 1949r.); Eweryst Malinowski (2 IX 1949 r. - 1 IX 1951r.); o. Andrzej Zaklikiewicz (1 IX 1951 r. - 20 VIII 1958r.); ks. Alojzy Górecki (20 VIII 1958r. - 10 X 1970 r.); ks. Stanisław Majocha (10 X 1970r. - 1996r.); ks. Mieczysław Wykrota (1996r. - 2005r.); ks. Jan Sobolewski (2005r. - do chwili obecnej).

Pierwsi księża wnieśli duży wkład w duchowe zjednoczenie mieszkańców, przybyłych z różnych regionów Polski. Obsadę parafii stanowił zwykle proboszcz i wikariusz. Parafia rzymskokatolicka w Nowym Miasteczku w okresie minionych 50 lat obejmowała miasto oraz wsie: Popęszyce z kościołem pw. św. Michała; Borów Polski z kościołem pw. św. Klemensa; Gołaszyn z kościołem pw. św. Marcina oraz Rejów, Nieciecz, Konin.

Wraz ze wzrostem napływajacych do miasta osadników, rosła również liczba wiernych. Do roku 1972 Nowe Miasteczko należało do diecezji wrocławskiej, a następnie do diecezji gorzowskiej. Po zmianie diecezji w 1992 roku, parafia weszła w skład diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Administracyjnie parafia podlegała dekanatowi w Kożuchowie.

W okresie probostwa ks. Alojzego Góreckiego otynkowano kościół pw. św. Marii Magdaleny (1966r.) oraz dokonano bieżących napraw w innych budynkach kościelnych. Największe zasługi dla rozwoju życia religijnego w Nowym Miasteczku wniósł ks. Stanisław Majocha. W ciągu 25 lat swojej duszpasterskiej pracy dał się poznać jako wybitnie aktywny i przedsiębiorczy duchowny. Dzięki jego staraniom została zaktywizowana miejscowa społeczność, co zaowocowało w prowadzonych od 1971 r. na dużą skalę remontach i modernizacjach budynków kościelnych, które przez lata były zaniedbane. Dokonano gruntownej renowacji kościoła parafialnego -odnowiono ołtarze, obrazy poddano konserwacji, wymalowano wnętrze, założono nowe oświetlenie, zakupiono sprzet nagłaśniający, naprawiono ławki, wzmocniono kościelną wieżę i pokryto ją blachą aluminiową. Po odnowieniu kościoła w Nowym Miasteczku ks. Majocha przy współpracy z wiernymi i dzięki życzliwości ludzi spoza parafii, dokonał modernizacji kościołów:w Gołaszynie, Popęszycach i Borowie Polskim.

15 października 1978 roku, podczas Mszy św. z udziałem ks. biskupa Wilhelma Pluty odbyła się uroczysta konsekracja trzech dzwonów zakupionych dzięki składce parafian. Dzwony zostały poświęcone Matce Boskiej, św. Stanisławowi Kostce i św. Marii Magdalenie.

Osobny rozdział w dziejach parafii stanowią losy kościoła poewangelickiego. Tuż po wojnie budynek kościoła był systematycznie dewastowany. Część wyposażenia, w tym ołtarz wywieziono do Krosna Odrzańskiego, reszta została zniszczona. Do dziś nie jest do końca wyjaśniona sprawa kradzieży dwóch dzwonów z kościelnej wieży. Pod koniec lat 50. budynek zaczął być wykorzystywany jako magazyn fabryki mebli. Dzięki różnym zabiegom Zielonogórskie Fabryki Mebli sfinansowały remont dachu kościoła. W roku 1978 ks. Majocha, po usilnych staraniach odzyskał kościół dla miejscowych wiernych. Wielkim nakładem sił i środków, od 1985 r. przez 5 lat dokonywano jego odnowy. Całość budynku otynkowano, wieża została pokryta miedzianą blachą, założona nowy krzyż na jej szczycie. Od podstaw odbudowano wnętrze - wykonano ołtarz, ławki, założono oświetlenie, nową posadzkę, zakupiono wyposażenie, dobudowano zakrystię. 16 października 1990 r. nastąpiło poświęcenie przez ks. bp ordynariusza Józefa Michalika kościoła pw. Opatrzności Bożej, który jest największym obiektem kultu religijnego w gminie.

Odmiennie potoczyły się losy kościoła pw. św. Konrada. Systematycznie dewastowana ruina tego kościoła została rozebrana. Obecnie na tym miejscu znajduje się pomnik Jana Pawła II.

Okres probostwa księdza Majochy obfitował także w ważne wydarzenia religijne. W roku 1991 ks. Biskup Paweł Socha odwiedził parafię Nowe Miasteczko. Odbyły się wówczas uroczyste Msze św. - jedna z nich na terenie fabryki mebli, z udziałem załogi zakładu. W 1992 roku parafia została po raz drugi nawiedzona przez Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (pierwsza perygrynacja odbyła się w 1966r.) W parafii odnotowano powołania kapłańskie i zakonne. Warto też zaznaczyć, że mieszkaniec Nowego Miasteczka- Stanisław Padewski, w czerwcu 1995 roku przyjął święcenia na biskupa Kamieńca Podolskiego.

Nowy proboszcz ks. Jan Sobolewski rozpoczął działania zmierzające do nadrobienia wielu lat zastoju w pracach konserwacyjnych budynków kościelnych. Wśród pierwszorzędnych zadań stała się wymiana pokrycia dachu kościoła parafialnego. Ksiądz Jan Sobolewski przez niespełna rok dał się poznać jako dobry duszpasterz i gospodarz. Z jego inicjatywy doszło do wybudowania pomnika Jana Pawła II. Pomnik został odsłonięty przez ks. bp. Pawła Sochę w rocznicę śmierci Papieża dnia 2 kwietnia 2006 roku. O godzinie 21.37, tego samego dnia po raz pierwszy zabrzmiał dzwon zawieszony na wieży kościoła Opatrzności Bożej. Wieczorna uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców miasta i okolic. Ksiądz Jan wspomagany aktywnie przez wikariusza ks. Krzysztofa Burzyńskiego ożywia życie religijne. Po raz pierwszy w Wielki Piątek odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta. 27 maja 2006 roku wyruszyła pierwsza rowerowa pielgrzymka po parafii.

Materiał zaczerpnięty z książki "Nowe Miasteczko";
autor: Wojciech Strzyżewski, Jacek Zawiślak


Strona korzysta z gościnności serwisu Nowe Miasteczko On Line

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl