Menu

 Strona główna
 Nasi księża
 Z życia parafii
 Ogłoszenia parafialne
 Nabożeństwa w parafii
 Z historii parafii
 Fotogaleria
 Konkursy i wyróżnienia
 Kontakt
 Archiwum
Grupy parafialne
 Ministranci
 Bierzmowani
 OAZA/KODAL
 E R M
 P K R D
 Caritas
Wyszukiwarka
Polecamy
 
 
 
 
 
 
Stronę sponsoruje
 
 

Parafialny Zespół CARITAS

 

Parafialny Zespół CARITAS został założony 27 września 2004 roku i od tego czasu działa przy parafii pw. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku. Obecnie liczy dziewięciu członków oraz szesnastu członków wolontariatu. PZC jest organizacją, której celem jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Niesienie pomocy rodzinom ubogim, a także niesienie pomocy o charakterze opiekuńczo-charytatywnej (organizacja kolonii, wycieczek, festynów, zabaw, zakup lekarstw, żywności).

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej współpracuje z PZC poprzez przekazywanie informacji o różnorakich szkoleniach dotyczących współpracy na relacji wolontariusz-potrzebujący, a także w organizowaniu obozów, kolonii dla dzieci z rodzin ubogich. Współpraca Caritas Diecezjalnego z PZC polega także na własnym uduchowieniu. Dlatego też Caritas organizuje rekolekcje dla członków i wolontariuszy PZC.

Do ważnych przedsięwzięć należy m.in. pomoc żywnościowa z programy PEAD, stypendia im. Ks. Bp Adama Dyczkowskiego dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, kolonie.

Środki na działalność PZC pozyskiwane są głównie ze zbiórek do puszek przy kościołach, z kiermaszów świątecznych, zabaw charytatywnych, a także od sponsorów.


Content Management Powered by CuteNews

Strona korzysta z gościnności serwisu Nowe Miasteczko On Line

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl